Transcriptional signaling pathways inversely regulated in Alzheimer's disease and glioblastoma multiform

Timothy Liu, Ding Ren, Xiaoping Zhu, Zheng Yin, Guangxu Jin, Zhen Zhao, Daniel Robinson, Xuping Li, Kelvin Wong, Kemi Cui, Hong Zhao, Stephen T C Wong

Research output: Contribution to journalArticle

22 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Transcriptional signaling pathways inversely regulated in Alzheimer's disease and glioblastoma multiform'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences