Preparation of stripe-shaped domain structure in ferroelectric liquid crystal and the fabrication of spatial light modulator

Lü Rui-Bo, X. U. Ke-Shu, Zhang Shu-Yan, G. U. Xiang, Xing Zhong-Jing, Deng Hui-Hua, G. U. Jian-Hua, Xiao Zhong-Dang, L. U. Zu-Hong

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Preparation of stripe-shaped domain structure in ferroelectric liquid crystal and the fabrication of spatial light modulator'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy