Precise nanomedicine for intelligent therapy of cancer

Huabing Chen, Zhanjun Gu, Hongwei An, Chunying Chen, Jie Chen, Ran Cui, Siqin Chen, Weihai Chen, Xuesi Chen, Xiaoyuan Chen, Zhuo Chen, Baoquan Ding, Qian Dong, Qin Fan, Ting Fu, Dayong Hou, Qiao Jiang, Hengte Ke, Xiqun Jiang, Gang LiuSuping Li, Tianyu Li, Zhuang Liu, Guangjun Nie, Muhammad Ovais, Daiwen Pang, Nasha Qiu, Youqing Shen, Huayu Tian, Chao Wang, Hao Wang, Ziqi Wang, Huaping Xu, Jiang Fei Xu, Xiangliang Yang, Shuang Zhu, Xianchuang Zheng, Xianzheng Zhang, Yanbing Zhao, Weihong Tan, Xi Zhang, Yuliang Zhao

Research output: Contribution to journalReview article

184 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Precise nanomedicine for intelligent therapy of cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds