Mutation spectrum in Chinese patients affected by congenital sideroblastic anemia and a search for a genotype-phenotype relationship

Gang Liu, Shanshan Guo, Huiyuan Kang, Fuming Zhang, Yulin Hu, Lu Wang, Mianyang Li, Yongxin Ru, Clara Camaschella, Bing Han, Guangjun Nie

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

19 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mutation spectrum in Chinese patients affected by congenital sideroblastic anemia and a search for a genotype-phenotype relationship'. Together they form a unique fingerprint.