Mesoporous silica functionalized with phosphonate as sorbent for Th(IV) extraction

Xiao Yan Qi, Li Yong Yuan, Hong Mei Wu, Wei Qun Shi, Yi Xiao Feng, Yu Liang Zhao, Zhi Fang Chai

Research output: Contribution to journalArticle

4 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mesoporous silica functionalized with phosphonate as sorbent for Th(IV) extraction'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science