Glucocorticoids promote hepatic cholestasis in mice by inhibiting the transcriptional activity of the farnesoid X receptor

Yan Lu, Zhijian Zhang, Xuelian Xiong, Xiaolin Wang, Jin Li, Guojun Shi, Jian Yang, Xianfeng Zhang, Huijie Zhang, Jie Hong, Xuefeng Xia, Guang Ning, Xiaoying Li

Research output: Contribution to journalArticle

41 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Glucocorticoids promote hepatic cholestasis in mice by inhibiting the transcriptional activity of the farnesoid X receptor'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences