Farnesoid X receptor is essential for the survival of renal medullary collecting duct cells under hypertonic stress

Sujuan Xu, Shizheng Huang, Zhilin Luan, Tingyue Chen, Yuanyi Wei, Miaomiao Xing, Yaqing Li, Chunxiu Du, Bing Wang, Feng Zheng, Nanping Wang, Youfei Guan, Jan Åke Gustafsson, Xiaoyan Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

8 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Farnesoid X receptor is essential for the survival of renal medullary collecting duct cells under hypertonic stress'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences