Enhancing chemotherapy response with sustained EphA2 silencing using multistage vector delivery

Haifa Shen, Cristian Rodriguez-Aguayo, Rong Xu, Vianey Gonzalez-Villasana, Junhua Mai, Yi Huang, Guodong Zhang, Xiaojing Guo, Litao Bai, Guoting Qin, Xiaoyong Deng, Qingpo Li, Donald R. Erm, Burcu Aslan, Xuewu Liu, Jason Sakamoto, Arturo Chavez-Reyes, Hee Dong Han, Anil K. Sood, Mauro FerrariGabriel Lopez-Berestein

Research output: Contribution to journalArticle

82 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Enhancing chemotherapy response with sustained EphA2 silencing using multistage vector delivery'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences