Diagnosis and treatment of liver abscess after orthotopic liver transplantation

Gen shu Wang, Gui hua Chen, Xiao shun He, Xiao feng Zhu, Min qiang Lu, Yang Yang, Chang jie Cai, Guo dong Wang

Research output: Contribution to journalArticle

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Diagnosis and treatment of liver abscess after orthotopic liver transplantation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences