Determination of quantum dots in single cells by inductively coupled plasma mass spectrometry

Ling Na Zheng, Meng Wang, Bing Wang, Han Qing Chen, Ouyang Hong, Yu Liang Zhao, Zhi Fang Chai, Wei Yue Feng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

45 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Determination of quantum dots in single cells by inductively coupled plasma mass spectrometry'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds